Go to Top

Certificering

Pensionsøkonomi er uigennemsigtigt og man opkræves hurtigt en stribe af ekstra gebyrer og indirekteomkostninger. Det kræver ekspertviden og erfaring at navigere udenom faldgrupperne i pensionsjunglen. Derfor tilbyder vi aktuarbaserede analyser samt certificering af firmaaftaler.

Hvorfor aktuarbaserede analyser?

Hovedparten af de danske pensionsrådgivere som kunderne kan vælge imellem er uddannede pensionssælgere/mæglere med erhvervserfaring fra salget. Det giver en ulige konkurrence til ugunst for pensionskunderne i forhandligen mod pensionsselskabernes aktuarer, som er de specialister, der har til opgave at vurdere og overvåge prislisterne i pensionsselskaberne.

I AFPR kan vi tilbyde kunderne aktuarbaserede analyser af den samlede pensionsøkonomi og dermed de bedste forudsætninger for et robust forhandlingsresultat. Gennem den aktuarbaserede analyse sikres det, at pensionsselskabernes tilbud analyseres på både kort og på langt sigt.

Certificering

Hovedparten af de danske firmapensionsaftaler bliver alt for sjældent ajourført og optimeret. Det har den konsekvens, at rabatter, forsikringspriser og betingelser ikke er optimale. Der kan spares mange mio. kr. ved at forhandle detaljeret aktuarmæssigt. Det sikrer dit firma mod pensionsselskabernes indirekte indtægter.

De firmaaftaler som er gennemforhandlet med aftale om optimale rabatter og betingelser samt sikret at medarbejderne er ajourført på rådgivningen – svarende til at forsikrings- og opsparingsprofilerne lever op til AFPR’s rådgiverkodeks – de vil blive certificeret og få vores kvalitets logostempel.

Direkte eller mæglerservicering

Pensionsselskaberne og pensionsmæglerne konkurrerer på firmapensionsmarkedet om, hvem der skal levere den løbende rådgivning og administration af medarbejdernes pensionsspørgsmål.

De to konkurrenceparter duer ikke til objektivt at evaluere styrker og svagheder hos modparten. AFPR hjælper virksomhederne med at analysere pris og kvalitet på de to konkurrenceleverancer.

Begge parter kan levere optimale løsninger og kompetenceressourcer. AFPR sikrer, at de forpligtes til kvalitet gennem serviceaftaler og et fagligt rådgiverkodeks. AFPR bistår med at forhandle rabat på serviceleverancen. Vi sørger for en fair konkurrence mellem parterne og arbejder for, at der ikke sker en indirekte økonomisk substituering fra andre indtægtskilder.