Go to Top

Kompetencer

AFPR – aktuarbaseret forsikrings- og pensionsrådgivning –  er en konsulentvirksomhed inden for rådgivning af fimapension, som blev etableret i januar 2013.

Vi har skabt AFPR – aktuarbaseret forsikrings- og pensionsrådgivning – som følge af en iagttagelse af interessekonflikter, herunder manglende objektivitet og gennemsigtighed blandt mange mæglere. Vores ønske er at tilbyde vores firmakunder de pensionsløsninger, som passer deres forretning og medarbejdere bedst. Vi kan netop på baggrund af vores 100 procents uafhængige konsulentrolle sikre vores firmakunder en uvildig rådgivning tilpasset deres forventninger til en optimal pensionsløsning. Vi har ingen skjult dagsorden, da vi alene rådgiver virksomheden om indhold og muligheder i pensionsordningen. For os er indsigt i de faglige aspekter ved pension, pensionsselskaberne og det tilknyttede set-up altafgørende for en god rådgivning, så vores firmakunder kan træffe de rigtige pensionsvalg.

AFPR er forkortelsen af – Aktuarbaseret forsikrings- og pensionsrådgivning. Deri ønsker vi at tilkendegive at vi AFPR er et fagtungt alternativ til de traditionelle mæglerforretninger. Vores erfaring viser at det er essentielt at virksomheder og organisationer får en faglig sparring på et højt fakta baseret vidensniveau for at sikre De kan træffe optimale pensionsøkonomiske beslutninger og dermed de rigtige pensionsvalg.

Kompetencepersoner hos AFPR:

Jørgen Svendsen har 30 års erfaring i branchen; 14 år som aktuarmægler og 16 år som aktuar hos pensionsselskaber.

 • Uddannet aktuar (1991). Godkendt af Finanstilsynet som ansvarshavende aktuar i 1996
 • Rådgiver styrelser og embedsværk, pensionskasser, pensionsselskaber
 • Aktiv sportsmand på eliteniveau og medaljevinder ved danske, europæiske og verdensmesterskaber i både sejlsports- og rideklasser
 • Tidligere ansættelser som ansvarshavende aktuar og direktør i de støre danske pensions-og mæglerselskaber, associeret professor på CBS med stofområdet pensionsøkonomi, pensionsekspert ift. medierne m.fl.

Lars P. Breusch har godt 30 års erfaring i HR- og pensionsbranchen.

 • Uddannet jurist (1982). HR- specialist i lovgivning, overenskomster, ansættelses- og kontraktsret, herunder også samspil med pensionsregler.
 • Ekspertise i drift og udvikling af virksomhederes pensions- og forsikringsporteføljer, implementering af nye pensionsaftaler, fortolkning af forsikringsbetingelser og tilhørende juridiske tvister.
 • Tidligere HR-direktør i forsikring, energi- og den maritime sektor. Foredragsholder i HR-emner og tidligere underviser på forsikringsakademiet mm.
 • Holitistisk allround amatørsportsmand med b.la. en Sjælland Rundt og en maraton.

Jørgen L. Thorsted 40 års erfaring i investerings- og pensionsbranchen.

 • Godkendt forsikringsmægler hos Finanstilsynet siden 2015. Specialist i rådgivning omkring investeringsmuligheder og pensionsopsparing, med en baggrund fra børshandel og institutionel kapitalforvaltning. Tidligere underviser på FOAK og udvikler af uddannelsen i markedsrente.
 • Ekspertise i konceptudvikling af moderne og innovative pensionsprodukter både i forhold til virksomheder og leverandører.
 • Sundheds og forebyggelse specialist med en uddannelse i PSYCH-K™ & PER-K™. Foredragsholder og inspirator ifht. sundhedsfremme i virksomheder og udvikler af sundhedskoncepter til pensionsselskaber
 • Ultraløber med deltagelse flere gange i Marathon des Sables, Yukon Arctic Ultra, 6633 Arctic Ultra m.fl.
 • Tidligere ansættelser i ledende stillinger i både pensions- og mæglervirksomheder.