Go to Top

Kundecases

Vi har deltaget i forhandlinger de seneste 2 år på mange firmapensionsaftaler og sparet kunderne for et trecifret mio. beløb.
Du er velkommen til at kontakte os for uddybende forklaringer og inspiration til, hvor rabatterne på jeres firmapensioner kan sikres gennem aktuarmæssige forhandlinger.

IT-virksomheden

Virksomhedens medarbejdere vil de kommende 5 år spare 25 mio. kr. mere op til alderspension. Vi fik blandt andet forhandlet lavere investeringsomkostninger og reduceret serviceomkostningerne til 1/3 af det hidtidige niveau. Foruden besparelserne blev det sikret, at medarbejderne fik ny rådgivning og derigennem tilpasset deres forsikringsdækninger og samlet deres mange klatpensioner i et attraktivt opsparingssystem.


Designvirksomheden

Virksomhedens medarbejdere vil det kommende år få adgang til et tocifret mio. beløb i kursgevinster ved overgangen fra gennemsnitsrente til markedsrentepensionerne. Formuerne vil i fremtiden blive fradraget en lavere løbende investeringsomkostning ÅOP og endelig er der sparet et mio. beløb på mæglerprovision og udgifterne til forsikringsdækninger.

Produktionsvirksomheden

Virksomhedens medarbejdere har gennem udbudsforhandlinger fået ultra lave omkostninger og forsikringspriser samt en række samlingsrabatter i mio. klassen.  Alle medarbejderne er blevet revideret og deres pensioner har i 2012 ynglet ud over det sædvanlige.