Go to Top

Samarbejdspartnere

Vi udarbejder rapporter om markedsforhold, prisdannelser i markeder, rådgiverkompetencer samt overblik over hvilke services og produkter, man skal levere for at være konkurrencedygtige.
Vi arbejder løbende i nye netværk. Kontakt os for råd angående samarbejdspartnere.

Til pensionsmæglere

AFPR leverer aktuaranalyser til pensionsmæglere og faglig sparring omkring den tekniske pensionsøkonomi. Pensionsselskabernes omkostningsstrukturer kræver en robust indsigt, da den oftest er svær at gennemskuelig for så vidt angår de indirekte omkostninger, omfanget af gebyrpolitik og reel forretning af pensionsdækningerne. Dette er alt sammen væsentlige prisparametre i den samlede pensionsøkonomi. AFPR har udviklet en operationel Thiele-metode, som sikrer, at alle omkostninger indgår i forhandlingsforløbet. Virksomheder som benytter en traditionel pensionsmægler kan dermed også sikre, at medarbejdere har aftaler, som har fået denne aktuarbaseret certificering.

Til pensionsselskaber og pensionskasser

AFPR leverer konsuletsparring omkring den løbende prisdannelsen i markedet, rating af diverse koncepter og ideer til forretningsudviking, som efterspørges af pensionskunderne. AFPR finder gennem den tætte revision af firmapensionsaftalerne løbende udviklingsområder, som vil gavne kunderne og dermed forbedre kvaliteten af pensionsleverancerne. Ydelserne leveres i form af foredrag med tilhørende notat rapportering.

Foredrag

Vi tilbyder foredrag og seminarer for pensionsdirektioner, -bestyrelser og deres kompetencepersoner. Kontakt os for mere information.

Ansatte.dk

Få ubegrænset adgang til vores personalejuridiske hotline, inkl. adgang til en komplet HR-platform med opbevaring og overblik over virksomhedens medarbejderdata.

Ansatte.dk bruges allerede af over 300 virksomheder fordelt over hele Danmark og til priser fra 263,-/mdr. kan alle være med.

Vores medlemskabet indeholder rådgiveransvar og er dækket af vores professionel ansvarsforsikring med en forsikringssum på 2.000.000 kr.